Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwierząt

Tutaj można zadawać wszelkie pytania związane z formalnościami i praca ZKwP

Moderator: marieanne

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Ella » 2015-06-27, 12:01

Dzięki za radę-więc napiszę jednak...choć chciałam wrzucić do kosza :-?
Avatar użytkownika
Ella
 
Posty: 1797
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2012-01-01, 01:57
Lokalizacja: Czeladź(Śląskie)
psy: JOKASTA i BAILA MORENA (DSPP)
Hodowla: Swiss Diamond FCI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Barbapapa » 2015-06-30, 11:44

Ja przyjęłam ostatnio inną taktykę. Piszę pismo w sprawie o wyjaśnienie konkretnej bzdury, dziwię się że urzędnik państwowy/pracownik trwoni pieniądze/jest niekompetentny/ nie dostał co najmniej upomnienia za wadliwie wykonaną pracę/ po co został zatrudniony skoro jest nieefektywny etc. , rozmawiam z przełożonym, a w piśmie się na tę rozmowę powołuję.
Tak często robię wobec ZUS i US, banków, Gmin.
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Barbapapa » 2015-10-02, 10:14

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 maja 2015 r.
Poz. 699
USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

3) w art. 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm
szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.”,
b) uchyla się ust. 2;
4) w art. 44 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na podstawie prowadzonych
ksiąg przepisy ust. 3, 3f–3i, 6 oraz 6b–6i stosuje się odpowiednio.”.

Art. 6. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy wymienionej w art. 1, deklarację, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., na rok 2016, składają w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

Art. 7. Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą od tego dochodu w roku 2016 wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie na zasadach określonych w art. 44 ust. 6b–6i ustawy wymienionej w art. 1, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym, z którego uwzględniany jest do obliczenia zaliczki uiszczanej w uproszczonej formie, ustalany był na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Barbapapa » 2015-10-02, 12:07

Jest też wyjaśniona kwestia podatku 2 % PCC. Nabywcy kotów/psów rasowych zakupionych w zarejestrowanych hodowlach nie płacą tegoż podatku.
Sprzedawcy/hodowcy powinni wystawiać fakturę ( taki wariant uproszczony) z podaną podstawą prawną zwolnienia VAT, tj. zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez wiki » 2015-10-02, 13:46

Tak trochę prościej - wyjaśnienie <tak> <tak> <tak>

Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Jeżeli natomiast dochód z wymienionych działów ustalany jest na podstawie ksiąg, w podanym terminie podatnicy składają urzędowi skarbowemu deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Wspomniane obowiązki wynikają z przepisów art. 43 ust. 1 i 2 updof, w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie jednak w życie nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699).

Wraz z jej wejściem w życie uchylony zostanie ust. 2 w art. 43 updof, co oznacza zniesienie obowiązku składania deklaracji w odniesieniu do tych podatników, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg. Z kolei podatników ustalających dochody z tego źródła przy zastosowaniu norm szacunkowych dotyczył będzie zmieniony termin złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L). Wspomnianą deklarację będą oni obowiązani składać do 20 stycznia danego roku podatkowego, a nie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy.

Mając na uwadze, że ustawa nowelizująca z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadza zmiany z mocą od 1 stycznia 2016 r., a jednocześnie przepis art. 43 ust. 1 i 2 updof będzie funkcjonował w dotychczasowym brzmieniu do końca 2015 r., powstaje pytanie, czy podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą w terminie do 30 listopada 2015 r. dopełnić obowiązku złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L na 2016 r.?

Z odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa nadesłanej 1 września 2015 r. przez Ministerstwo Finansów wynika, że rozstrzygając o obowiązku podatników, należy kierować się zasadą, że przepisy późniejsze (choć jeszcze nie obowiązują) uchylają wcześniejsze. W odpowiedzi tej czytamy, że: "Ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy art. 1 pkt 3 i pkt 4 dokonano zmiany art. 43 oraz art. 44 ustawy PIT, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. Zmiana art. 43 ustawy PIT oznacza, że deklarację o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, składać będą wyłącznie podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Podatnicy ci, zaliczki miesięczne będą wpłacać według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Jednocześnie zmieniony został termin złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym, z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia tego roku podatkowego.

Zatem w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku, przedmiotową deklarację obowiązani są złożyć podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. ustalać będą przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, co potwierdza art. 6 ustawy nowelizującej.

Natomiast podatnicy, którzy w 2016 roku ustalać będą dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg, nie składają w ogóle deklaracji. Zaliczki na podatek dochodowy będą obliczać sami, według zasad jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej".


http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4 ... it-6l.html
Pozdrawiamy i zapraszamy do naszej galerii : Agnieszka i stadko

Galeria:http://www.szwajcary.com/viewtopic.php?t=10121

Zapraszamy na naszą stronę http://www.dogonicmarzenia.eu
Avatar użytkownika
wiki
 
Posty: 2721
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2012-09-02, 19:01
Lokalizacja: Jelenia Góra
psy: Abigail Bertosz FCI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Barbapapa » 2015-10-04, 12:56

Nie należy kierować się wyjaśnieniami ministr. , ponieważ nie mają one żadnej wartości prawnej. Jest to wyłącznie gadka-szmatka. W ustawie, co podkreśliłam kolorem jest dokładnie napisane.
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Agama » 2015-11-27, 10:19

Wydawało mi się że jest zmiana terminu ale na wszelki wypadek się dopytam pit 6 do 30 11? Bo wydawało mi się że do 15 01 2016
Agnieszka z całą CICHĄ GÓRKĄ
CZEKAMY NA SZCZENIACZKI tel. 600266343
Obrazek
Avatar użytkownika
Agama
 
Posty: 5684
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2007-11-03, 16:34
Lokalizacja: Góra Siewierska
psy: Philadelphia, Alhambra, Fiona, Kayah i Nemezis
Hodowla: Z CICHEJ GÓRKI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez wiki » 2015-11-27, 10:44

Otrzymałam pismo z urzędu skarbowego o zmianie terminu. Deklaracje należy złożyć w styczniu 2016 roku :)
Pozdrawiamy i zapraszamy do naszej galerii : Agnieszka i stadko

Galeria:http://www.szwajcary.com/viewtopic.php?t=10121

Zapraszamy na naszą stronę http://www.dogonicmarzenia.eu
Avatar użytkownika
wiki
 
Posty: 2721
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2012-09-02, 19:01
Lokalizacja: Jelenia Góra
psy: Abigail Bertosz FCI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez wiki » 2015-11-27, 10:54

Barbapapa napisał(a):Nie należy kierować się wyjaśnieniami ministr. , ponieważ nie mają one żadnej wartości prawnej. Jest to wyłącznie gadka-szmatka. W ustawie, co podkreśliłam kolorem jest dokładnie napisane.Nie miałam na celu podważania Twojego wpisu , moim celem było tylko łatwiejsze zrozumienie Przez "Kowalskiego" tematu. Nie wszyscy umieją czytać ustawy i rozumieć co jest w nich napisane .
Tak czy siak to chyba to samo zagadnienie przedstawiłyśmy :okok: :okok:
Pozdrawiamy i zapraszamy do naszej galerii : Agnieszka i stadko

Galeria:http://www.szwajcary.com/viewtopic.php?t=10121

Zapraszamy na naszą stronę http://www.dogonicmarzenia.eu
Avatar użytkownika
wiki
 
Posty: 2721
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2012-09-02, 19:01
Lokalizacja: Jelenia Góra
psy: Abigail Bertosz FCI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez anula » 2015-11-27, 11:25

Termin do 20 stycznia
Obrazek
Avatar użytkownika
anula
 
Posty: 7351
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2007-05-09, 17:46
Lokalizacja: Toruń
psy: Salma, Junona, Cysia, Cola & Samba i Sauron
Hodowla: Astrolabium

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Rucia » 2015-12-17, 16:37

hmm a mi Pani w US najpierw kazała się udać po REGON i dopiero z oryginałem mam się stawić w US z REGON, NIP 7 i PIT 6. ??? serio serio??
http://malgorzatarucinska.wix.com/shiragon

"Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim." (Arystoteles)
Avatar użytkownika
Rucia
 
Posty: 390
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2014-01-13, 11:36
Lokalizacja: Gągławki/Olsztyn
psy: Shira, Aragon, Vivien, Julka, Charmie DSPP
Hodowla: Shiragon FCI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Barbapapa » 2015-12-18, 13:18

Nie, nie, nie....... słów brak. To nie jest działalność gospodarcza!
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Rucia » 2015-12-18, 16:13

no i co zrobisz? powiedziała że bez REGONU nie przyjmie PIT 6 ..mało tego jeszcze muszę złożyć NIP 7 ..co urząd to swoje porządki...
a ten REGON to jakiś "inny" bo np koleżanka prowadziła kiedyś działalność i miała nadany REGON to powiedziała że ma iść po nowy REGON bo tamten się nie nadaje :)

witamy w Olsztynie :D przejdę ja się do nich po nowym roku ...
http://malgorzatarucinska.wix.com/shiragon

"Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim." (Arystoteles)
Avatar użytkownika
Rucia
 
Posty: 390
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2014-01-13, 11:36
Lokalizacja: Gągławki/Olsztyn
psy: Shira, Aragon, Vivien, Julka, Charmie DSPP
Hodowla: Shiragon FCI

Re: Podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwier

Postprzez Barbapapa » 2015-12-20, 13:23

Wysłałabym pocztą za potwierdzeniem odbioru. Jeśli urzędnik miałby problem z przyjęciem druku, to musi na piśmie i ze wskazaniem podstawy prawnej wysłać do osoby składającej PIT pismo. A wtedy można pisać i pisać.... <hura>
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Poprzednia strona

Powrót do Problemy i pytania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość