Wymagane badania

Hodowla Szwajcarskich Psów Pasterskich
Badania obowiązkowe...

Od 1 stycznia 2003 roku Związek Kynologiczny w Polsce zatwierdził dodatkowe, obowiązkowe badania wymagane w poszczególnych rasach. Berneński Pies Pasterski zalicza się także do ras, na które zostały nałożone dodatkowe wymogi hodowlane w postaci obowiązkowych badań i testów, które w rezultacie przyczyniają się do selekcji hodowlanej.

1)Prześwietenie(RTG) w kierunku dysplazji stawów biodrowych wykonane minimum po 15-tym miesiącu życia.
Wyniki uprawniające do hodowli: A, B, C
* Jeśli jeden osobnik z kojarzonej pary ma wynik C, drugi osobnik musi być wolny od dysplazji (obecnie wynik A).

2)Testy psychiczne zdane po ukończeniu przynajmniej 12 miesięcy

Opis poszczególnych części, składających się na testy psychiczne

1.Sprawdzenie zachowania wobec ludzi
Pies na smyczy przechodzi wśród grupy spokojnie poruszających się ludzi (jest to grupka ludzi składająca się z co najmniej 5-6 osób, poruszających się w obszarze 10x10 m). Przewodnik zatrzymuje się przy obcym człowieku, ludzie podają sobie ręce, rozmawiają, idą w jednym kierunku, po chwili przewodnik poleca psu wytrzymać spokojnie dotknięcie przez człowieka.
Test zaliczony, o ile pies nie wykazuje żadnych oznak agresji ani strachu.

2. Reakcja na sytuacje nietypowe
Przewodnik z psem na luźnej smyczy przechodzi, obok w odległości do 10 m ktoś przebiega w kierunku prostopadłym, do ruchu przewodnika z psem, nie drażniąc ani nie pobudzając psa. Test zaliczony, jeśli pies zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie biegnącym, ale bez zachowań agresywnych czy pościgu. Zachowanie agresywne lub pościg powodują dyskwalifikację. Przewodnik w trakcie testu może mówić do psa, wpływać na jego zachowanie.

3. Reakcja na inne zwierzęta
Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego spokojnego psa poruszającego się też na smyczy, oba psy idą razem ok. 20 m przy swoich właścicielach w dystansie nie większym niż 3 m, po czym przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas 1 minuty. Test zaliczony, jeśli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie, ale zostanie opanowany przez przewodnika. Zachowanie agresywne powoduje dyskwalifikację.

4. Reakcja na strzał
Strzał z korkowca oddaje się z odległości 30 kroków od idącego na smyczy psa.
Test zaliczony, jeśli pies nie wykaże lęku.

5. Sprawdzenie odporności psychicznej
Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej niż 5 m obok drążka z chorągiewką (wysokość 1 m). Do drążka przywiązana jest 10-metrowa linka, trzymana przez stojącego dalej pomocnika. W chwili przechodzenia przewodnika z psem, drążek zostaje przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem dojść do leżącej chorągiewki. Przewodnik może psa zachęcać, podjeść pierwszy, nie może psa ciągnąć.
Test zaliczony, jeśli pies bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeśli pies nie zdecyduje się na podejście test nie może być zaliczony.Na ocenę pozytywną pies musi zaliczyć minimum 4 z 5 części testu. Wtedy w rodowodzie, w dokumentacji hodowlanej, w metrykach i rodowodach psów pochodzących po rodzicach testowanych wpisuje się odpowiednią adnotację. Wyników nie ocenia się punktami tylko adnotacją zaliczył, nie zaliczył.

Oprócz obowiązkowych badań wymaganych w rasie, warto również zrobić badanie w kierunku dysplazji łokciowej (ED), które część polskich hodowców wykonuje już biorąc dobry przykład z wiodących zagranicznych hodowli.

Opracowała: Katarzyna Mikulska hod."Kropla Nadziei"

cron